GARANTIBETINGELSER HØYDEN

1 års garanti mot produksjonsfeil

Forventet levetid på medfølgende batteri er 5 år (ingen garanti på batteri).

Vi tar mange forholdsregler for at din HØYDEN ikke skal inneholde produksjonsfeil. Utover garanti har man under norsk forbrukerkjøpslov 2 års reklamasjonsrett.

Skulle produktet mot all forventning påvise en produksjonsfeil før garantien utløper, må garantirutiner vist under følges for at vi raskest og mest mulig effektivt skal kunne håndtere din henvendelse.
Kostnader (porto) for å sende inn ur innenfor garantiperioden må dekkes av kunde selv. Vi tar ikke i mot innsendte produkter uten avtale. Ved eventuell innsendelse av produkt etter avtale, er du selv ansvarlig for at produktet når oss og er pakket i forsvarlig stand.

Garantien er ikke gjeldende om uret har visuelle tegn til skader påført av ytre påvirkning, eller har vært åpnet av andre enn profesjonelle (urmaker). Garanti gjelder kun for produksjonsfeil.

Alle henvendelser vedrørende mulig garanti / reklamasjon må rettes til post@hoydentimepieces.no