Høyden Timepieces

GARANTIBETINGELSER

GARANTIBETINGELSER HØYDEN

1 års garanti mot produksjonsfeil

Forventet levetid på medfølgende batteri er 5 år (1 års garanti).

Vi tar mange forholdsregler for at din HØYDEN skal arbeide pålitelig i mange år.

Skulle produktet mot all forventning påvise en feil før garantien utløper, må garanti rutiner vist under følges for at vi raskest og mest mulig effektivt skal kunne hjelpe deg.
Kostnader (porto) for å sende inn ur innenfor garantiperioden må dekkes av kunde selv.
Garantien er ikke gjeldende om uret har visuelle tegn til skader påført av ytre påvirkning, eller har vært åpnet av andre enn profesjonelle (urmaker). Garanti gjelder kun for produksjonsfeil.

Alle henvendelser vedrørende mulig garanti må rettes til post@hoydentimepieces.no