Garanti

1 års garanti mot produksjonsfeil

Forventet levetid på medfølgende batteri er 5 år (ingen garanti på batteri).

Vi tar mange forholdsregler for at din HØYDEN ikke skal inneholde produksjonsfeil. Utover garanti har man under norsk forbrukerkjøpslov 2 års reklamasjonsrett.

Skulle produktet mot all forventning påvise en produksjonsfeil før garantien utløper, må garantirutiner vist under følges for at vi raskest og mest mulig effektivt skal kunne håndtere din henvendelse.
Kostnader (porto) for å sende inn ur innenfor garantiperioden må dekkes av kunde selv. Vi tar ikke i mot innsendte produkter uten avtale. Ved eventuell innsendelse av produkt etter avtale, er du selv ansvarlig for at produktet når oss og er pakket i forsvarlig stand.

Garantien er ikke gjeldende om uret har visuelle tegn til skader påført av ytre påvirkning, eller har vært åpnet av andre enn profesjonelle (urmaker). Garanti gjelder kun for produksjonsfeil. Dersom vi under vurdering av en potensiell garanti-sak/reklamasjon ser tegn til at klokken har vært forsøkt reparert/åpnet, vil det måtte forevises kvittering for at dette er utført hos godkjent/profesjonell urmaker. Bærer klokken preg av å være mistet i bakken, stripet, tegn til "slag" bortfaller garantien.

Klokkene er ment til fornuftig bruk i moterelaterte sammenheng, som et smykke til et fint antrekk, de er ikke ment for "røft bruk". 

Garanti dekker aldri følgende:

- Skade / ødelagt / løs krone 
- Skrapt eller ødelagt glass
- Vannskade (klokken er ikke "vanntett", den er avvisende / 5ATM).
- Fuktskader der kronen er trekt ut under vann.
- Skader eller slitasje på ledd, koblinger, låser / bøyler.

- Skinnreimer er ikke ment å vare. Ingen garanti for slitasje, missfarging, lukt (skinn kan lukte) eller andre forringelser. Ingen garanti for slitasje på butterfly-låsen. (Unngå kontakt med store mengder vann, vann og fukt skader dekkes aldri).  

- Slitasje på hurtiglåser, lås eller bøyle, justerbar lås/klemme eller linker/ledd dekkes aldri. (Unngå kontakt med store mengder vann, vann og fukt skader dekkes aldri).  

 

Alle henvendelser vedrørende mulig garanti / reklamasjon må rettes til post@hoydentimepieces.no